61ª Adunata Nazionale ANA

domenica, 15 maggio 1988

Torino

Torino
Torino

Sfilata