Sai nèn perchè (al reggimento)

Armonizzazione di Vincenzo Carniel

Canto degli Alpini del 1915
Provenienza: Piemonte
Musica e Parole di Autore IgnotoTesto

A la matin bônôra a 'n fan levê,
a 'n mandô in piassa d'armi a fè istrussiôn,
a 'n fa marcè in avanti e peuj 'na ré
nôjaôtri povri alpini a 'n fa mal i pé
parapà parapà parapà pà pà pà pà.
Sai nen perchè Sai, sai nen 'm a l'è
fa mal i pé, a 'n fa mal i pé
as marciu mal, as marciu mal su ji marciapé
Al di ad la cinquina, a 'n fan strilè
a 'n dan côi pôvri soldi cômprè 'd fumé
adess che le sigale al sôn chersù
nôjaôtri povri alpini a 'n fan sté giù.
parapà parapà parapà pà pà pà pà.
Sai nen perchè Sai, sai nen 'm a l'è
fa mal i pé, a 'n fa mal i pé
as marciu mal, as marciu mal su ji marciapé
La festa del Reggimento, ranciô special
a 'n dan coi salamini, ch'à fan sté mal
a 'n dan la pasta süta sensa 'l furmai,
nôjaôtri povri alpini a 'n fan mal i cai
parapà parapà parapà pà pà pà pà.
Sai nen perchè Sai, sai nen 'm a l'è
fa mal i pé, a 'n fa mal i pé
as marciu mal, as marciu mal su ji marciapé
Patas-cim patas-ciam che vita da can sensa pan:
saffurmentu che ruina:semper, semper disciplina.
la gavetta e 'l gavettin, la giberna e 'l gibernin
la rivista del bottin, la rivista del bottin.
E con sessanta lire al mese si fan le spese,
si fan le spese e con sessanta lire al mese
si fan le spese di noi alpin. Pa rà!