Otche Nash

Trascrizione di Nikolaj Kedrov

Canto d'Autore 
Provenienza: RussiaTesto

Otche nash, izhe yesi na nebesek,
da svyatsya imya tvoye,
da priidet tsarstviye Tvoye,
da budet volya Tvoya
yako na nemesi i na zemli.
Khleb Nash casushchni
dazhd nam dnes,
i ostavi nam dolgi nasha,
yakozhe i mi ostavlyayem
dolzhnikom nashim,
i ne vvedi nas vo iskusheniye,
no izbavi nas ot lukavago.
Amen.

Descrizione

Padre Nostro in Russo